Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat*

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ZOSTANIE UMIESZCZONY W MARCU 2025 ROKU

Szkoła Muzyczna działa przy Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach oraz w oddziałach zamiejscowych w:

  • Dobrocieszu
  • Gromniku
  • Tęgoborzy
  • Porąbce Uszewskiej
  • Paleśnicy
  • Wojniczu
  • Milówce (w przypadku zbyt małej liczby chętnych zajęcia grupowe odbywać się będą w Wojniczu)
  • Radłowie
  • Gnojniku (w przypadku zbyt małej liczby chętnych zajęcia grupowe odbywać się będą w Domosławicach)

Prowadzimy naukę gry od podstaw na następujących instrumentach:

flet

obój

klarnet

saksofon

trąbka

puzon

akordeon

perkusja

wiolonczela

skrzypce

altówka

gitara

organy

fortepian

klawesyn

Poza grą na instrumencie w naszej szkole możesz nauczyć się śpiewać, tańczyć oraz poznać podstawy gry aktorskiej!

* O przyjęcie do szkoły może ubiegać się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2)posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.