Kontakt

+48 14 663 54 20

lub +48 884 987 316

Domosławice 24

32-860 Czchów

Dane do faktury

1 - nr rachunku do wpłat należności za wypożyczony sprzęt muzyczny

BSR Kraków Oddział w Czchowie

nr rachunku 50 8589 0006 0040 0000 1661 0001

2 - nr rachunku do wpłat na Radę Rodziców
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Czchów

nr. 51 8589 0006 0040 0418 2553 0001


Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Czchów

Rynek 12

32-860 Czchów

NIP: 869-12-91-026

Odbiorca: Zespół Szkół i Przedszkola

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Domosławice 24

32-860 Czchów